Bullet time rig

Voorstudie in 3D voor een bullet time rig.

error: